REDOVNI I POČASNI ČLANOVI DRUŠTVA

 

 

  • Članovi Društva mogu biti fizička i pravna lica koja se bave poslovima iz oblasti zaštite bilja. Pravna lica moraju biti registrovana u Bosni i Hercegovini. Predstavnika pravne osobe u Društvu imenuje osoba ovlaštena za zastupanje pravne osobe;
  • Stranac i pravna osoba sa sjedištem u inostranstvu (strana pravna osoba) može postati članom Društva ako prihvati statut i u skladu sa Zakonom;
  • Na prijedlog Upravnog odbora ili trećine prisutnih članova Skupština može izabrati osobe koje su se izvarednim radovima istakle u oblasti zaštite bilja, kao i osobe koje su stekle posebne zasluge za ugled i napredak Društva u zvanje „Počasnog člana“;
  • Društvo vodi registar članova. O obliku i sadržaju registra i načinu njegovog vođenja odlučuje Upravni odbor Društva.