Registar članova Društva za zaštitu bilja B i H (sa telefonima)...klik ovdje (PDF)