VII SIMPOZIJUM O ZAŠTITI BILJA U BOSNI I HERCEGOVINI - Teslić, 9.-11.novembar 2010. godine

Sekcija I: Fitopatologija

Ivanović Mirko, Ristić Danijela, Ivanović Milan, Trkulja Vojislav: KOMPLEKS ČAĐAVE MRLJAVOSTI I TAČKASTE ZONALNE PEGAVOSTI PLODOVA JABUKE U SRBIJI

Jerković Zoran: ODSTUPANJE OD PROGNOZNOG MODELA RASTA I RAZVOJA PARAZITA PŠENICE PRI KONTINUIRANO VLAŽNOM JUNU 2010. GODINE U SEMIARIDNOM REGIONU

Ćosić Jasenka, Jurković Draženka, Vrandečić Karolina, Novak Adrijana, Poštić Jelena: BOLESTI RAJČICE U HIDROPONSKOM UZGOJU

Trkulja Vojislav, Stojčić Jovo, Peljto Amela, Ćurković Bojana: POJAVA Colletotrichum coccodes – PROUZROKOVAČA ANTRAKNOZE KROMPIRA NA PODRUČJU LIJEVČE POLJA

Stanković Ivana, Bulajić Aleksandra, Vučurović Ana, Ristić Danijela, Berenji Janoš, Krstić Branka: PRISUSTVO, RASPROSTRANJENOST I KARAKTERIZACIJA VIRUSA DUVANA U SRBIJI

Stević Milan, Vukša Petar, Miletić Novica, Tamaš Nenad : PROBLEMI ZAŠTITE JABUKE OD PATOGENA SA POSEBNIM OSVRTOM NA Venturia inaequalis

Trkulja Vojislav, Mihić-Salapura Jelena, Kovačić Dragana, Simić Jasmina, Ćurković Bojana: Pear decline phytoplasma – PROUZROKOVAČ SUŠENJA KRUŠKE NA PODRUČJU BANJALUČKE REGIJE

Trkulja Vojislav, Stojčić Jovo, Ćurković Bojana, Mihić-Salapura Jelena, Kovačić Dragana: ETIOLOŠKA PROUČAVANJA POJAVE BAKTERIOZNE PJEGAVOSTI ORAHA U BANJALUČKOJ REGIJI

Karačić Ana, Ivić Dario, Perić Ivica, Omanović Minela:UZROCI PROPADANJA SADNICA KUPINA (Rubus fruticosus L.)  U TOMISLAVGRADU U SEZONI 2009 – 2010

Jurković Draženka, Vrandečić Karolina, Ćosić Jasenka, Poštić Jelena, Svitlica Brankica, Antunović Slavica: BOLESTI KUPINE U ISTOČNOJ HRVATSKOJ

Kovačević Mirjana, Delić Duška, Lolić Biljana:PROPADANJE MALINE KAO POSLJEDICA PRISUSTVA Phytophthora spp. U REPUBLICI SRPSKOJ

Latinović Nedeljko, Latinović Jelena, Vučinić Zora: MOGUĆNOSTI SUZBIJANJA ESKA OBOLJENJA VINOVE LOZE

Kaliterna Joško, Miličević Tihomir, Cvjetković Bogdan: NOVE SPOZNAJE O BOLESTIMA VINOVE LOZE UZROKOVANIH GLJIVAMA IZ RODOVA Diaporthe/Phomopsis I Botryosphaeria

Kovačević Mirjana, Lolić Biljana, Đurić Zorica, Hrnčić Snježana, Delić Duška: REZULTATI MONITORINGA FITOPLAZMI ŽUTILA VINOVE LOZE TOKOM 2010. GODINE

Sekcija II: Entomologija

Ostojić Ivan, Miličević Tihomir, Zovko Mladen: PRVI NALAZ ZLATNOŽUTE KRUMPIROVE CISTOLIKE NEMATODE (Globoderarostochiensis) U BIH

Grubišić Dinka, Gotlin-Čuljak Tanja, Juran Ivan: KRUMPIROVE CISTOLIKE NEMATODE – ISKUSTVA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Ostojić Ivan, Tolić Danko, Zovko Mladen, Gotlin-Čuljak Tanja, Ćutuk Ivica: PRVI NALAZ LISNOG MINERA RAJČICE, Tuta absoluta Meyrick, U BiH

Tolić Danko, Ostojić Ivan, Kohnić Aida: PRVA ISKUSTVA U SUZBIJANJU Tuta absoluta NA PODRUČJU DALMACIJE I HERCEGOVINE

Injac Marko, Krnjajić Slobodan, Petrović Jovanka: SUZBIJANJE DUVANOVOG TRIPSA (Thrips tabaci Lindeman) NA PAPRICI I LUKU I KALIFORNIJSKOG TRIPSA (Frankliniella occidentalisPergante) NA PAPRICI

Kohnić Aida, Karačić Ana, Injac Marko, Rotim Nino: GRINJA PUPOLJAKA ŠPINATA U ZAŠTIĆENIM PROSTORIMA U HERCEGOVINI

Đurić Zorica, Hrnčić Snježana: Bactericera tremblayi  Wagner (Homoptera: Triozidae) - LUKOVA LISNA BUVA U BIH

Juran Ivan, Gotlin-Čuljak Tanja, Grubišić Dinka: PROLJETNE PIPE – VAŽNI ŠTETNICI ULJANE REPICE

Majdančić Meho, Karić Nedžad, Glavić Midhat:POJAVA PODGRIZAJUĆIH SOVICA (Agrotissp.) NA KUKURUZU U SPREČKOM POLJU TOKOM  2010.  GODINE

Smajlović Enes: PUŽEVI GOLAĆI RODA Arion U ZAŠTIĆENOM PROSTORU

Miletić Novica, Tamaš Nenad, Vukša Petar, Stević Milan: SUZBIJANJE Cydia pomonella INSEKTICIDIMA RAZLIČITOG MEHANIZMA DELOVANJA

Injac Marko: SUZBIJANJE KRUŠKINE BUVE (Psylla pyri L.)

Radonjić Sanja, Hrnčić Snježana: NAJZNAČAJNIJE ŠTETOČINE U RASADNICIMA VOĆNIH VRSTA NA PODRUČJU PODGORICE

Sekcija III: Fitofarmacija, toksikologija i ekotoksikologija

Mačkić Sejad, Pejičić Jadranka, Zovko Ivana: PESTICIDI U HRANI NA PODRUČJU BOSNE I HERCEGOVINE

Ferhatović Džemail, Noćajević Sead, Karić Said, Muratović Hasan, Muhić Began: PRIMJENA ZAŠTITNIH MJERA U INTENZIVNOJ ŠPALIRSKOJ PROIZVODNJI KRASTAVCA KORNIŠONA NA OTVORENOM NA PODRUČJU OPĆINE ŽIVINICE

Ahmetović Nihada, Mačkić Sejad: LEGISLATIVA U OBLASTI PREHRAMBENIH ADITIVA U HRANI ZA DOJENČAD I MALU DJECU

Čindrak Mirsad, Bubalo Ivan, Kohnić Aida: PROBLEMATIKA PRIMJENE PESTICIDA U POLJOPRIVREDNOJ PROIZVODNJI
U BOSNI I HERCEGOVINI

Cvijanović Tatjana, Docić-Kojadinović Tatjana: REZULTATI ISPITIVANJA OSTATAKA PESTICIDA U VOĆU I POVRĆU U REPUBLICI SRPSKOJ

Sekcija IV: Herbologija

Ćurković Bojana, Trkulja Vojislav, Stojčić Jovo, Radanović Slavko, Ostić Goran, Mihić-Salapura Jelena: ISPITIVANJE EFIKASNOSTI HERBICIDA U USJEVU KUKURUZA U 2010. GODINI

Trkulja Vojislav, Mihić-Salapura Jelena, Ćurković Bojana, Kovačić Dragana, Simić Jasmina: REZULTATI MONITORINGA KONCENTRACIJE POLENA AMBROZIJE (Ambrosia artemisifolia L.) NA PODRUČJU GRADA BANJA LUKA TOKOM 2010. GODINE

Sekcija V: Integralna zaštita bilja

Kohnić Aida, Đuricin Leopold, Doko Robert: PRIMJENA TRIFENDER-a MIKROBIOLOŠKOG POBOLJŠIVAČA TLA U STAKLENICIMA KLEPCI

Bulić Perica, Soldo Zdravko, Behmen-Miličević Aida, Batinić Ivana, Bohm Dalibor, Bjeliš Mario, Ostojić Ivan: PRIMJENA SIT METODE U SUZBIJANJU MEDITERANSKE VOĆNE MUHE (Ceratitiscapitata Wied.) U  DOLINI NERETVE              

Sekcija VI:  Integralna zaštita  šuma

Glavaš Milan, Franjević Milivoj, Vucelja Marko, Barić Lea: UZROČNICI ŠTETA U ŠUMSKIM RASADNICIMA

Ilić Neđo, Usčuplić Midhat, Dautbašić Mirza, Tomaš Radenko: SUŠENJE HRASTA KITNJAKA [Quercuspetraea(Mattuschka) Lieblein] NA PLANINI MOTAJICI – ASPEKT UZGOJA I LEGISLATIVE

Lista postera

Jerković-Mujkić Anesa, Delić Osman, Bešta Renata: PRVI NALAZ VIRUSA MOZAIKA LUCERKE NA VRSTI Syringa vulgaris L.

Sponzori

UPRAVA ZA ZAŠTITU ZDRAVLJA BILJA

SYNGENTA Agro d.o.o.    

BASF Croatia d.o.o.

BASF Croatia d.o.o.

CHROMOS -  AGRO d.d.

Bayer d.o.o., Bayer CropScience