I SIMPOZIJUM O ZAŠTITI BILJA U BOSNI I HERCEGOVINI - Sarajevo, 16-17. decembar 2004. god.  

Refik Numić: STANJE ZAŠTITE BILJA – FITOMEDICINE U POLJOPRIVREDI BOSNE I HERCEGOVINE

Jovo Stojčić,  Vojislav Trkulja: NAJZNAČAJNIJE BOLESTI PŠENICE I JEČMA U REPUBLICI SRPSKOJ U PERIODU OD 2000-2004. GODINE

Vojislav Trkulja,  Jovo Stojčić, Amela Peljto, Refik Numić: PRISUSTVO, ZNAČAJ I OPASNOST OD DALJNJEG ŠIRENJA Erwinia amylovora - PROUZROKOVAČA BAKTERIOZNE PLAMENJAČE JABUČASTIH VOĆAKA U BOSNI I HERCEGOVINI

Husein Berberović, Amela Peljto: Monilinia spp. NAJVAŽNILI PATOGEN ŠLJIVE U TUZLANSKOM KANTONU 2004.GODINE

Husnija Festić: VIRUS ŠARKE ŠLJIVE (Plum pox virus) U BOSNI I HERCEGOVINI

Amela Peljto, Refik Numić, Jadranka Pejičić: EKONOMSKI ZNAČAJNI PATOGENI MALINE I JAGODE NA PODRUČJU FEDERACIJE BIH U 2004.GODINI

Nedžad Karić: ZLATICA KUKURUZA (Diabrotica virgifera virgifera Le Conte) U BOSNI I HERCEGOVINI – TRENUTNI STATUS I PROGNOZA ZA NAREDNE GODINE

Franja Bača, Jovo Stojčić, Vojislav Trkulja, Slavko Radanović, Dragiša Lopandić, Dragica Živanović, Duško Paravac, Dragan Marković: REZULTATI PRAĆENJA DINAMIKE POJAVE I ŠIRENJA KUKURUZNE ZLATICE Diabrotica virgifera virgifera LE CONTE NA PODRUČJU REPUBLIKE SRPSKE OD 1998-2004. GODINE

Alma Mesić: ISTRAŽIVANJE SOVICE KUKURUZA  Helicoverpa /heliothis/ armigera hb NA USK-a u 2004 godini

Ante Beš, Ivan Ostojić: LISNI MINER AGRUMA, Phyllocnistis citrella (Stainton) NOVI ČLAN ENTOMOFAUNE AGRUMA U BOSNI I HERCEGOVINI

Aida Kohnić: RASPROSTRANJENOST I ŠTETNOST CVJETNOG ŠTITASTOG MOLJCA (Trialeurodes  vaporariorum Westw., Aleurodidae, Homoptera) NA PODRUČJU HERCEGOVINE

Ivan Ostojić, Ante Beš: NEMATODE KORIJENOVIH KVRŽICA (Meloidogine spp.) - SVE VEĆI PROBLEM U HERCEGOVAČKIM PLASTENICIMA I STAKLENICIMA

Vaskrsija Janjić, Siniša Mitrić: POJAVA REZISTENTNOSTI KOROVSKIH BILJAKA PREMA HERBICIDIMA INHIBITORIMA ACETOLAKTAT SINTETAZE (ALS)

Mirha Đikić, Drena Gadžo, Ševal Muminović: ZNAČAJ SUZBIJANJA KOROVSKE VRSTE Ambrosia artemisiifolia NA TERITORIJI BOSNE I HERCEGOVINE

Midhat Usčuplić: ZAŠTITA ŠUMA – POGLED U BUDUĆNOST

Midhat Usčuplić, Tarik Treštić: Resellinia mycophila(Fr.) Sacc. – NOVI PATOGEN SMRČE U RASADNICIMA

Mirza Dautbašić: UPOTREBA SEKSUALNIH FEROMONA ZA KONTROLU POPULACIONOG NIVOA I SUZBIJABNJE MOLJCA MINERA LISTA DIVLJEG KESTENA Cameraria ohridella Deschka & Dimić

Vladimir Lazarev, Slobodan Milanović: MOGUĆNOST SUZBIJANJA FITOPATOGENE GLJIVE Heterobasidion annosum PRIMJENOM BIOLOŠKIH FUNGICIDA U PRIRODNIM ŠUMAMA SMRČE

Jovo Stojičić, Slavko Radanović, Vojislav Trkulja, Ružica Teinović, Goran Ostić: MOGUĆI UZROCI POJAVE NEKIH SIMPTOMA I ANOMALIJA NA USJEVIMA KUKURUZA U REPUBLICI SRPSKOJ U 2004. GODINI

Elvedin Edo Hanić, Jadranka Pejičić: PRIMJENA NOVIH BIOLOŠKO METABOLIČKIH GNOJIVA I SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA U PROIZVODNJI RASADA I POVRTNIH KULTURA