IV SIMPOZIJUM O ZAŠTITI BILJA U BOSNI I HERCEGOVINI - Teslić, 11-13. decembar 2007. godine

Sekcija I: Fitopatologija

Uvodno izlaganje: Ivanović Mirko, Trkulja Vojislav, Gavrilović Veljko, Krstić Branka: KOMPLEKS SUŠENJA STABALA ŠLJIVE U SRBIJI I BOSNI I HERCEGOVINI

Uvodno izlaganje: Miličević Tihomir: POJAVA BOLESTI NA JAGODAMA U RAZLIČITIM SUSTAVIMA UZGOJA

Trkulja Vojislav, Stojčić Jovo, Vuković Saša: EPIDEMIJSKA POJAVA VIRUSA ŽUTE PATULJAVOSTI JEČMA NA STRNIM ŽITIMA U REPUBLICI SRPSKOJ U 2007. GODINI

Stojčić Jovo, Trkulja Vojislav, Mandić Dragan, Rajčević Bojan: ISPITIVANJE EFIKASNOSTI FUNGICIDA ZA SUZBIJANJE PATOGENA PŠENICE NA PODRUČJU BANJALUČKE REGIJE TOKOM 2007. GODINE

Milošević Drago, Đalović Ivica, Trkulja Vojislav:  EKONOMSKI NAJZNAČAJNIJE BAKTERIOZE KROMPIRA U SRBIJI I BOSNI I HERCEGOVINI

Krstić Branka, Bulajić Aleksandra, Đekić Ivana: EKONOMSKI ZNAČAJNI I KARANTINSKI VIRUSI PARADAJZA U SRBIJI

Trkulja Vojislav, Stojčić Jovo, Ćurković Bojana, Vuković Saša, Rajčević Bojan, Brkljač Gordana: ETIOLOŠKA PROUČAVANJA POJAVE BAKTERIOZNE PJEGAVOSTI LIŠĆA I  PLODOVA KRASTAVCA U BANJALUČKOJ REGIJI

Lolić Biljana, Jovanović-Cvetković Tatjana, Đurić Gordana: PRISUSTVO Grapevine Leaf Roll associated Virus 1 i 3 (GLRaV 1 i 3) NA PODRUČJU BANJALUČKIH REGIJA

Miladinović Zoran, Vukša Petar,Miletić Novica: ZNAČAJ MIKROKLIMATSKIH USLOVA ZA POJAVU PEPELNICE VINOVE LOZE

Delić Duška, Seljak Gabrijel, Đurić Gordana: IDENTIFIKACIJA VEKTORA "Candidatus phytoplasma vitis" U BOSNI I HERCEGOVINI

Latinović Nedeljko, Vukša Petar, Vučinić Zora, Latinović Jelena: ZNAČAJ IZBORA FUNGICIDA U SUZBIJANJU CRNE PJEGAVOSTI VINOVE LOZE (Phomopsis viticola (Sacc.) Sacc.)

Ostojić Ivan, Peljto Amela, Trkulja Vojislav, Rotim Nino: „SUZBIJANJE BOLESTI, ŠTETNIKA I KOROVA VINOVE LOZE“

Peljto Amela, Trkulja Vojislav, Ostojić Ivan, Rotim Nino: „SUZBIJANJE BOLESTI, ŠTETNIKA I KOROVA KOŠTIČAVIH VOĆAKA“

Usčuplić Midhat, Dautbašić Mirza, Treštić Tarik, Selman Emsud, Mujezinović Osman Nišić Tanja, Jokanović Božica: BOLESTI I ŠTETNICI OBIČNE JELE (Abies alba  Mill.) U BOSNI I HERCEGOVINI

Mirjana Mijatović, Aleksa Obradović, Miroslav Ivanović: „ZAŠTITA POVRĆA“

Sekcija II: Entomologija

Berberović Husein: 11 GODINA SA ZLATICOM (Diabrotica v. virgifera – Le Conte)

Sanel Haseljić, Husnija Festić: ZNAČAJNE ŠTETOČINE DUHANA NA PODRUČJU POSAVINE

Tolić Danko, Ostojić Ivan, Kohnić Aida, Zovko Mladen: KRUMPIROV MOLJAC (Phthorimaea operculella  Zell.) POJAVA I ŠTETE NA PODRUČJU JUŽNE HERCEGOVINE

Kohnić Aida, Ostojić Ivan, Anita Raič, Polić Tonći: PORAST ŠTETNOSTI KALIFORNIJSKOG TRIPSA (Frankliniella occidentalis Perg.) U ZAŠTIĆENIM PROSTORIMA NA PODRUČJU HERCEGOVINE

Kohnić Aida, Tolić Danko, Šutić Jelena, Ostojić Ivan: KONTROLA ŠTITASTOG MOLJCA

Kačavenda Vladimir, Hrnčić Snježana, Đurić Zorica: Anthonomus pomorum L. (Coleoptera, Curculionidae) ŠTETOČINA CVJETNIH PUPOVA JABUKE

Cumbo Danko, Hrnčić Snježana, Đurić Zorica: Anthonomus cinctus R. (Coleoptera, Curculionidae) ŠTETOČINA RODNIH PUPOLJAKA KRUŠKE

Bulić Perica, Bjeliš Mario, Soldo Zdravko, Behmen-Miličević Aida, Glavina Ilija, Bohm Dalibor: MEDITERANSKA VOĆNA MUHA (Ceratitis capitata Wied.) - MONITORING I ŠTETE NA PODRUČJU HERCEGOVINE

Ostojić Ivan, Kohnić Aida, Zovko Mladen, Rotim Nino: MEDEĆI CVRČAK (Metcalfa pruinosa Say.), NALAZIŠTA I ŠTETE U NOVIM PODRUČJIMA

Žanić Katja, Ostojić Ivan, Kohnić Aida: VUNASTI ŠTITASTI MOLJAC - Aleurothrixus floccosus (Maskell), NOVI ŠTETNIK AGRUMA U HRVATSKOJ

Nježić Branimir, Jan van Bezooijen: UTICAJ PLODOREDA NA GUSTINU POPULACIJA FITOPARAZITNIH NEMATODA

Sekcija III: Herbologija

Uvodno izlaganje: Barić Klara, Ostojić Zvonimir, Flegar Zvonko, Kekuš Doroteja: HERBICID MEZOTRION I NJEGOV UČINAK NA KOROVE U KUKURUZU

Mirha Đikić, Drena Gadžo, Husein Berberović, Danijela Petrović: INVAZIVNE KOROVSKE VRSTE U BIH

Kovačević Zlatan, Šumatić Nada, Kojić Momčilo, Petrović Danijela, Herceg Nevenko: ADVENTIVNA KOROVSKA FLORA BOSNE I HERCEGOVINE

Brkljač Gordana, Trkulja Vojislav, Stojčić Jovo, Radanović Slavko, Rajčević Bojan, Vuković Saša, Ostić Goran: ISPITIVANJE EFIKASNOSTI HERBICIDA U USJEVU KUKURUZA U 2007. GODINI

Marko Skoko: EFIKASNOST HERBICIDA U SOJI U AGROEKOLOŠKIM USLOVIMA SEMBERIJE

Macák, M., Týr, Š., Hunková, E., Djalović, I., Smatana, J.: THE CULTURAL PRACTICES AS AFFECTED ON WEEDS FLORA IN CANOPY OF MAIZE AND SPRING BARLEY

Živanović–Katić, Snežana, Jelić Miodrag, Đalović Ivica: UTICAJ KALCIZACIJE NA FLORISTIČKI SASTAV KOROVSKE ZAJEDNICE U USEVU PŠENICE

Mirha Đikić, Drena Gadžo, Teofil Gavrić, Ševal Muminović: ALELOPATSKI POTENCIJAL HELJDE

Sekcija IV: Fitofarmacija, toksikologija i ekotoksikologija

Janjić Vaskrsija, Đalović Ivica, Milošević Drago, Paunović Aleksandar: UTICAJ HERBICIDA RAZLIČITOG MEHANIZMA DELOVANJA NA KOROVSKU SINUZIJU I PRINOS ZRNA OZIME PŠENICE

Jerković Zoran, Prijić Željana, Putnik-Delić Marina: NOVI METOD ZA PROCENU OPRAVDANOSTI PRIMENE FUNGICIDA U POJEDINIM SORTAMA OZIME PŠENICE

Mitrić Siniša, Šeranić Zlatan: UTICAJ MEZOTRIONA NA POTENCIJALNO OSJETLJIVE BILJKE

Janjić Vaskrsija, Malidža Goran, Đalović Ivica, Milošević Drago: NOVIJE MOGUĆNOSTI SUZBIJANJA KOROVA U POVRĆU

Sekcija V: Inovacije

Uvodno izlaganje: Trkulja Vojislav, Rajčević Bojan: KORIŠĆENJE BIOTEHNOLOGIJE U ZAŠTITI BILJAKA OD PROUZROKOVAČA BOLESTI

Pejičić Jadranka, Andrej Kos: Runner 240 SC NOVI SUVREMENI INSEKTICID ZA SUZBIJANJE ŠTETNIKA VRSTE Lepidoptera NA VINOVOJ LOZI, JABUCI, PRIMJERAK ZA INTEGRALNU ZAŠTITU

Bayer CropScience: INOVACIJE IZ BAYER CROPSCIENCE

Syngenta: MANDIPROPAMID – NOVA MOLEKULA U ZAŠTITI POVRĆA, NOVE SYNGENTINE FORMULACIJE PESTICIDA I NJIHOVE PREDNOSTI ZA PRIMJENU U PRAKSI

Sekcija VI:  Integralna zaštita  šuma

Uvodno izlaganje:  Usčuplić Midhat: MINI-HIDROELEKTRANE NOVA PRIJETNJA STABILNOSTI ŠUMSKIH EKOSISTEMA U BOSNI I HERCEGOVINI

Margaletić Josip, Glavaš Milan: ŠUMSKI EKOSUSTAVI KAO PRIRODNA ŽARIŠTA ZOONOZA

Trestic, T., Dautbasic, M., Mujezinovic, O., Likic, A.: UTICAJ  OSTECENOSTI  STABALA  NA OPCE ZDRAVSTVENO  STANJE  SASTOJINE

Glavaš Milan: ŠUMSKI POŽARI U REPUBLICI HRVATSKOJ S OSVRTOM NA DALMATINSKO PODRUČJE

Jančić Gordana, Almaši Šamuel: KONTROLA GUBARA U JAVNOM PREDUZEĆU ZA GAZDOVANJE ŠUMAMA „SRBIJAŠUME“ U PERIODU 2004- 2006. GODINE

Laszlo Kondar, Szabolcs Varga, Joszef Horvath: ECOLOGIOCAL CONTROL OF Melolontha sp. IN HUNGARIAN  FOREST

Nikola Nikolov: STANJE SA ŠUMSKIM POŽARIMA U MAKEDONIJI SA POSEBNIM OSVRTOM NA 2007. GODINU

Nikola Nikolov: REGIONALNA MREŽA ISTOČNE I JUGOISTOČNE EVROPE/KAVKAZA ZA ZAŠTITU OD ŠUMSKIH POŽARA I MOGUĆNOSTI ZA SURADNJU

Pešković, B., Ilić, N., Maunaga, R., Treštić, T., Dautbašić, M.: ŠUMSKI POŽARI U BIH U PERIODU 2005-2007

Lista postera

Petronić Slađana, Milić Vesna: Ambrosia artemisifolia L. – STADIJUM, NA PODRUČJU PALA

Inđić Dušanka, Vuković Slavica: KOMPATIBILNOST HERBICIDA I MINERALNOG HRANIVA

Sanja Lazić,  Vojislava Bursić,  Balaž Ferenc, Vera Stojšin, Bagi Ferenc: ODREĐIVANJE OSTATAKA METALAKSILA U PLODOVIMA KRASTAVCA

Aćimović Srđan, Jelica Balaž, Delibašić Goran, Schilder Annemiek: PROUČAVANJE IZOLATA MOGUĆIH PROUZROKOVAČA EUTIPOZE VINOVE LOZE U NEKIM LOKALITETIMA FRUŠKOGORSKOG VINOGORJA

Jelić Miodrag, Đalović Ivica, Živanović–Katić Snežana: CHANGES IN WEED FLORA DEPENDING ON THE RATE OF MANURE ON ACID AND LIMED SOILS

Brzica Mirjana: MEĐUZAVISNOST I ZNAČAJ ZAŠTITA BILJA- EKOLOGIJA-TEMELJNO OBRAZOVANJE

Ikanović Jela,  Glamočlija Đorđe, Ćosić Zora: MOGUĆNOST  PRIMENE  HERBICIDA  NAKON  NICANJA  USEVA  KUKURUZA