II SIMPOZIJUM O ZAŠTITI BILJA U BOSNI I HERCEGOVINI - Teslić, 14-16. decembar 2005. godine  

Sekcija I: Fitopatologija

Ivanović Mirko, Ivanović Miroslav, Trkulja Vojislav: PROMENE U POPULACIJI Phytophthora infestans (Mont.) de Bary

Balaž Ferenc, Stojšin Vera, Bagi Ferenc, Suknjaja Nada, Mastilović Jasna, Torbica Aleksandra: ULOGA ZARAŽENOSTI SEMENA PATOGENIM I SAPROFITNIM GLJIVAMA U POGORŠANJU TEHNOLOŠKOG KVALITETA PŠENICE I MOGUĆNOSTI  ZAŠTITE

Staletiċ Mirjana, Stojanoviċ Srbobran, Gudžić Slaviša: SPEKTAR VIRULENTNOSTI Puccinia graminis f. sp. tritici U SRBIJI

Osmanagić Senad: PATOGENI ZRNA ŽITA U SKLADIŠTU

Stoјčić Јovo, Trkulja Voјislav, Peljto Amela, Refik Numić, Čičić Daniјela: EPIDEMIJSKA POЈAVA FUZARIOZNOG UVENUĆA LUBENICE U BOSNI I HERCEGOVINI I MJERE ZA NJEGOVO SUZBIJANJE

Trkulja Vojislav, Stojčić Jovo, Pejčić, Jadranka, Rajčević Bojan: NAJZNAČAJNIJE BOLESTI KUPUSA I KARFIOLA U BOSNI I HERCEGOVINI U PERIODU OD 2001-2005. GODINE

Krstić Branka, Bulajić Aleksandra, Dukić Nataša, Berenji Janoš: VIRUS BRONZAVOSTI PARADAJZA NA DUVANU, POVRĆU I UKRASNIM BILJKAMA NA PODRUČJU REPUBLIKE SRBIJE

Milošević Drago, Đalović Ivica: ZDRAVSTVENO STANJE - LIMITIRAJUĆI ČINILAC PROIZVODNJE KVALITETNOG SJEMENSKOG KROMPIRA U DRŽAVAMA NASTALIM RASPADOM JUGOSLAVIJE

Zilberstaine Miriam, Openhaim D., G, Manulis M, Shtienberg D.: HANDLING FIRE BLIGHT IN ISRAEL – A NATIONWIDE OPERATION

Miličević Tihomir, Cvjetković Bogdan: POJAVA I OPASNOST OD NOVIH BOLESTI NA JAGODAMA

Delić Duška, Martini Marta, Ermacora Paulo, Carraro Luigi, Arben Myrta: FITOPLAZMOZE VOĆAKA I VINOVE LOZE U BOSNI I HERCEGOVINI

Peljto Amela, Karić Nedžad, Stojičić Jovo, Numić Refik, Festić Husnija, Trkulja Vojislav: PATOGENI I ŠTETOČINE SADNOG MATERIJALA U VOĆARSTVU

Sekcija II: Inovacije u zaštiti bilja

Dorić Mihajlo: INOVACIJE HEMIJSKE INDUSTRIJE – PROCES KOJI NE PRESTAJE

Somlyay István, Molnar Istvan, Toth Elemer, Racz Attila, Genet Jean-Luc: PROQUINAZID – A NOVEL FUNGICIDE FOR CONTROLLING  POWDERY MILDEW IN GRAPE AND CEREALS

Sekcija III: Entomologija i primijenjena zoologija

Ivezić Marija, Raspudić Emilija, Brmež Mirjana, Majić Ivana: NAJZNAČAJNIJE FITOPARAZITNE NEMATODE U HRVATSKOJ

Kohnić Aida, Ostojić Ivan, Karić Nedžad, Karić Lutvija: ŽUTA SOVICA KUKURUZA (Helicoverpa armigera Hub) SVE ZNAČAJNIJI ŠTETNIK RAJČICE NA PODRUČJU HERCEGOVINE

Mesić Alma: ISTRAŽIVANJE SOVICE KUKURUZA  (Helicoverpa /Heliotis/ armigera Hb)NA PODRUČJU UNSKO-SANSKOG KANTONA U 2005. GODINI

Žanić Katja, Kohnić Aida, Ostojić Ivan: DUHANOV ŠTITASTI MOLJAC - Bemisia tabaci Gennadius, ŠTETNIK IZ SUSJEDSTVA

Bursać Petar, Ilić Slavica, Prodanović Radomir: POJAVA I SUZBIJANJE PUŽA GOLAĆA (Deroceras reticulatum) NA PŠENICI, ULJANOJ REPICI, KUPUSU I KROMPIRU

Smajlović Enes, Festić Husnija, Karić Nedžad: RASPROSTRANJENOST KOPRIVINE GRINJE (Tetranycus urticae Koch.; Tetranychidae; Acarinae) NA PODRUČJU SJEVEROISTOČNE BOSNE

Injac Marko, Bursać Petar: STRATEGIJA SUZBIJANJA INSEKATA R SELEKTIRANIH  ŠTETOČINA (KRUŠKINA BUVA, BELA LEPTIRASTA VAŠ)

Festić Husnija, Haseljić Sanel, Karić Nedžad: ŠIRENJE KALIFORNIJSKE ŠTITASTE UŠI (Quadraspidiotus perniciosus Comst.; Diaspidae; Homoptera) U BOSNI I HERCEGOVINI

Ostojić Ivan, Kohnić Aida, Karić Nedžad: ŽILOGRIZ (Capnodis tenebrionis L.), VELIKI PROBLEM U NASADIMA KOŠTIČAVIH VOĆAKA NA PODRUČJU HERCEGOVINE

Ćota Josip, Ostojić Ivan: Lilioceris lili Scopeli – MALO POZNATI ČLAN ENTOMOFAUNELUKOVICA U BOSNI I HERCEGOVINI

Jozsef Kiss: DEVELOPMENT OF IPM IN CENTRAL AND EASTERN EUROPE: CASE OF WCR

Ivezić Marija, Raspudić Emilija, Brmež Mirjana, Brkić Ivan, Majić Ivana: ZNAČAJ KUKURUZNE ZLATICE (Diabrotica virgifera virgifera Le Conte) NA PODRUČJU OSIJEKA U HRVATSKOJ

Karić Nedžad, Festić Husnija, Haseljić Sanel: UTICAJ METEOROLOŠKIH ČINILACA NA ŠIRENJE ZLATICE KUKURUZA (Diabrotica virgifera virgifera Le Conte) U BOSNI I HERCEGOVINI

Bača Franja, Stojčić Jovo, Trkulja Vojislav, Radanović Slavko, Lopandić Dragiša, Skoko Marko, Paravac Duško: BROJNOST I DINAMIKA POPULACIJE IMAGA KUKURUZNE ZLATICE Diaborotica virgifera virgifera LeConte U REPUBLICI SRPSKOJ U 2005. GODINI

Berberović Husein, Huremović Zijo: ŠTETNOST IMAGA KUKURUZNE ZLATICE (Diabrotica virgifera virgifera) U AGROEKOLOŠKIM USLOVIMA TUZLANSKOG KANTONA

Kurtalić Samid: UTICAJ TIPA TLA I HIBRIDA KUKURUZA NA BROJNOST I BRZINU ŠIRENJA ZLATICE KUKURUZA (Diabrotica virgifera virgifera  Le Conte)

Sekcija IV: Herbologija

Ostojić Zvonko: AKTUALNI HERBOLOŠKI PROBLEMI

Janjić Vaskrsija, Malidža Goran, Đalović Ivica, Trkulja Vojislav: GENETIČKI MODIFIKOVANE BILJKE TOLERANTNE PREMA HERBICIDIMA – PREDNOSTI GAJENJA, POTENCIJALNI RIZICI, TRENUTNI STATUS I PERSPEKTIVE

Skoko Marko, Zarić Dragan, Nešković Radmila: EFIKASNOST HERBICIDA U SUNCOKRETU U AGROEKOLOŠKIM USLOVIMA SEMBERIJE

Šumatić Nada, Đikić Mirha, Gadžo Drena, Trkulja V., Ostojić I., Ivanković M., Elezović Z., Berberović H., Mitrić S., Rikalo Ž., Skoko M., Stajić Z., Mesić Alma, Dončić D., Paravac D.: ISTORIJAT POJAVE, RASPROSTRANJENOST I ŠTETNOST AMBROZIJE ZA GAJENE BILJKE U BOSNI I HERCEGOVINI

Đikić Mirha, Berberović Husein, Gadžo Drena, Huremović Zijo: ZNAČAJ SUZBIJANJA AMBROZIJE (Ambrosia artemisifolia) KAO KOROVSKE I ALERGOGENE VRSTE

Golić Darko, Janjić Vaskrsija, Mitrić Siniša: SUZBIJANJE AMBROZIJE ZEMLJIŠNIM HERBICIDIMA

Mataruga Dragan, Janjić Vaskrsija, Mitrić Siniša: SUZBIJANJE AMBROZIJE FOLIJARNIM  HERBICIDIMA

Mitrić Siniša: SPECIFIČNOSTI KOROVSKE VEGETACIJE INTENZIVNIH VOĆNJAKA SJEVERNE BOSNE

Sekcija V:   Fitofarmacija, toksikologija i ekotoksikologija

Janjić Vaskrsija, Mitrić Siniša, Đurić Zorica, Kelečević Biljana, Petković S., Milanović, A., Sladojević D., Jovičić D.: MOGUĆNOSTI PRIMJENE BIOLOŠKOG TESTIRANJA U FITOFARMACIJI

Grabo Dževad: PROMET PESTICIDA U BOSNI I HERCEGOVINI

Numić Refik, Osmanović, M., Đulančić Nerma, Peljto Amela: NUŽNOST PRESTANKA UPOTREBE METIL BORMIDA U ZAŠTITI BILJAKA

Ikanović Jela, Glamočlija Đorđe, Kulić Gordana, Dakić Piljo: UTICAJ FUNGICIDA Vitavax-200FF NA KLIJAVOST SEMENA KUKURUZA

Jerković Zoran, Putnik M.: STALNI TRAGOVI U NOVOSADSKIM SORTAMA PŠENICE RADI PRIMENE FUNGICIDA NISU OPRAVDANI

Hadžić Svjetlana: PROUČAVANJE PRIMJENE FUNGICIDA U SUZBIJANJU CRNE PJEGAVOSTI(Phomopsis viticola Sacc.) U VINOGRADIMA HERCEGOVINE

Stojnić Bojan, Vukša Marina, Živković Veljko: LABORATORIJSKI TESTOVI DELOVANJA RAZLIČITIH GRUPA MOLUSKOCIDNIH MAMACA PROTIV VRSTE Arion lusitanicus Mabille

Sekcija VI: Integralna zaštita biljaka i šuma

Numić Fadila, Peljto Amela, Numić Refik: KONVENCIONALNA I BIOINTENZIVNA INTEGRALNA ZAŠTITA POLJOPIRVREDNIH KULTURA

Toromanović Smail: NOVI  PRISTUP OBUKE  POLJOPRIVREDNIH  PROIZVOĐAČA ZA INTEGRALNU ZAŠTITU BILJA NA  PODRUČJU UNSKO-SANSKOG KANTONA

Majdančić Meho, Šehović Suada, Huskić Suada, Lazić Milan, Helać Ahmed, Omanović Armin: PRIMJENA PRINCIPA INTEGRALNE ZAŠTITE I METODE NEFORMALNE EDUKACIJE U RADU UČENIČKIH POLJSKIH ŠKOLA KROZ INTEGRALNU ZAŠTITU KUKURUZA

Šoše Selma: ULOGA FITOSANITARNIH INSPEKTORA U PRIMJENI ZAKONA O ZAŠTITI ZDRAVLJA BILJA

Durić Salih, Bećar Adisa, Žigić Ramo, Karić Nedžad: INTEGRALNA ZAŠTITA JABUKE I KRUŠKE

Džaka Nasiha, Hubanić Mirsad: PROIZVODNJA KONZUMNE JABUKE U REGIONU JUGOISTOČNE BOSNE SA AKCENTOM NA MJERE ZAŠTITE U VOĆNJACIMA

Pejičić Jadranka, Numić Refik, Festić Husnija: KORIŠTENJE BIOLOŠKO METABOLIČKIH GNOJIVA I PESTICIDA PRI PRIZVODNJI SADNOG MATERIJALA VINOVE LOZE

Tešanović Dejana, Mojević Mirjana: ZNAČAJ UPOTREBE FEROMONSKIH KLOPKI U  ZAŠTITI VOĆARSKIH ZASADA

Čuljak Drago, Šutić Jelena: BIOLOŠKO OPRAŠIVANJE POMOĆU BUMBARA I BIOLOŠKA ZAŠTITA

Boroja Mitar: SUZBIJANJE KOROVA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM

Lista postera

Gudžić Slaviša, Stojanović Srbobran, Staletić Mirjana, Nikolić Katerina, Gudžić Nebojša, Deletić Nebojša: OTPORNOST VAŽNIJIH SORTI PŠENICE PREMA Blumeria graminis tritici

Vasić Tanja, Ivanović Mirko, Trkulja Vojislav,  Radović Jasmina, Lugić, Z., Gajić Sanja: POJAVA Colletotrichum trifolii PROUZROKOVAČA ANTRAKNOZE LUCERKE NA TERITORIJI SRBIJE

Milić Vesna, Bogdanović Miroslav, Kovačević Dušan, Zoranović Rada, Vuković Zoran: PROIZVODNJA BEZVIRUSNOG I OSNOVNOG SJEMENSKOG KROMPIRA U REPUBLICI SRPSKOJ

Nikolić Zoran, Selamovska Ana, Nikolić Katerina: DOBIJANJE BEZVIRUSNOG SADNOG MATERIJALA MERISTEMSKIM RAZMNOŽAVANJEM JAGODASTIH VRSTA VOĆAKA

Bećirbegović Beisa, Omanović Armin: PATOGENI I ŠTETOČINE ŠLJIVE U UNSKO-SANSKOM KANTONU

Peljto Amela, Karić Nedžad, Festić Husnija, Numić Refik: FITOSANITARNI PROBLEMI U PROIZVODNJI CVIJEĆA

Nikolić Katerina, Gudžić Slaviša, Nikolić Zoran, Selamovska Ana: RASPROSTRANJENOST I ŠTETNOST MINERA OKRUGLIH MINA Leucoptera malifoliella Costa U JABLANIČKOM OKRUGU

Kovačević Dušan, Dolijanović Ž., Milić Vesna: UTICAJ Različitih sistema obrade zemljišta NA KOROVSKU SINUZIJU OZIME PŠENICE

Janjić Vaskrsija, Mitrić Siniša, Đalović Ivica: BIOLOŠKE KARAKTERISTIKE, RASPROSTRANJENOST I MOGUĆNOSTI SUZBIJANJA AMBROZIJE (Ambrosia artemisifolia L.) NA PODRUČJU SRBIJE I NJEN UTICAJ NA ZDRAVLJE LJUDI

Brocic Zoran, Đalović Ivica: IMPACT OF SOME HERBICIDES ON THE CHEMICAL COMPOSITION OF POTATO TUBERS

Brocic Zoran, Đalović Ivica, Mircov Vlad Dragoslav: EFFICIENCY OF THREE WEEDS CONTROL METHODS ALONE AND IN COMBINATION WITH FARM YARD MANURE IN POTATO

Radosavljević Sreten, Injac Marko: POJAVA I SUZBIJANJE SIVE TRULEŽI (Botrytis cinerea) NA POVRĆU

Injac Marko, Anđus Ljiljana: POJAVA I SUZBIJANJE TRIPSA NA POVRĆU I DUVANU U 2005. GODINI

Bursać Petar,  Injac Marko: SUZBIJANJE CRVENOG PUŽA

Salkić Besim, Salkić Šehiza: PRIMJENA HERBICIDA U RASADNIČARSKOJ PROIZVODNJI

Džaka Nasiha: ZAŠTITA JABUKE NA PLANTAŽI