III SIMPOZIJUM O ZAŠTITI BILJA U BOSNI I HERCEGOVINI - Neum, 13-15. decembar 2006. godine

Sekcija I: Fitopatologija

Uvodno izlaganje: Jelena Lević, Slavica Stanković: PROCENA RIZIKA OD FUZARIOZA I KONTAMINACIJE ŽITA MIKOTOKSINIMA

Jovo Stojčić, Vojislav Trkulja, Dragan Mandić, Saša Vuković, Bojan Rajčević: PRAĆENJE POJAVE VAŽNIJIH  BOLESTI PŠENICE NA PODRUČJU BANJALUČKE REGIJE U 2005. I 2006. GODINI I NJIHOVO SUZBIJANJE UPOREDNOM PRIMIJENOM VIŠE FUNGICIDA

Zoran Jerković, Marina Putnik-Delić, Željana Mićanović: REGIONALNA STRATEGIJA  ZA ZAŠTITU PŠENICE OD PARAZITA

Mirjana Milošević, Maja Ignjatov, Slađana Medić-Pap, Dragana Petrović:  ISPITIVANJE VIRUSA KROMPIRA

Vojislav Trkulja, Jovo Stojčić, Refik Numić, Amela Peljto, Gordana Brkljač, Bojan Rajčević: NAJZNAČAJNIJE BOLESTI LUBENICE U BOSNI I HERCEGOVINI U PERIODU OD 2004-2006. GODINE

Vojislav Trkulja, Jovo Stojičić, Gordana Brkljač, Bojan Rajčević: POJAVA Colletotrichum coccodes PROUZROKOVAČA ANTRAKNOZE PLODOVA PAPRIKE NA PODRUČJU LIJEVČA POLJA

Gavrilović, V., Vojinović, M., Živković, S.: KARAKTERISTIKE IZOLATA BAKTERIJE IZOLOVANE IZ PLAMENJAČOM ZAHVAĆENIH GRANA OSKORUŠE

Biljana Lolić, Arben Myrta, Francesco di Serio: VIRUSI I VIROIDI JABUČASTIH VOĆAKA U BOSNI I HERCEGOVINI

Duška Delić, Tanja Jovanović-Cvetković, Gordana Đurić: PRAĆENJE VIRUSA UVIJENOSTI LIŠĆA VINOVE LOZE U ZASADIMA ŽILAVKE I BLATINE

Tihomir Milićević: NOVI UZROČNICI BOLESTI JAGODE U HRVATSKOJ

Okrugli sto na temu: ˝KARANTINSKI ŠTETNI ORGANIZMI U BOSNI I HERCEGOVINI I NJENOM OKRUŽENJU˝    

Katja Žanić: HRVATSKA ISKUSTVA U SPRJEČAVANJU ŠIRENJA DUHANOVOG ŠTITASTOG MOLJCA

Miroslav Vujević: ISKUSTVA U RADU BILJNOG KARANTINA REPUBLIKE SRBIJE

Smiljana Tomše, Vlasta Knapič: NADZOR KARANTENSKIH ŠTETNIKA-KARANTENSKE LISTE EU I SLOVENIJE PROPISI I PROVEDBA

Bogdan Cvjetković: CERTIFIKACIJA SADNOG MATERIJALA

Milan Glavaš, Josip Margaletić: ŠTETNI ORGANIZMI ZA BILJE I MJERE SUZBIJANJA

Selma Šoše: IZVRŠNA VLAST – NEDOSLJEDNOST IZVRŠAVANJA ZAKONSKIH OBAVEZA I NJIHOVE POSLJEDICE    

Sekcija II: Entomologija

Uvodno izlaganje: Mario Bjeliš: SUZBIJANJE SREDOZEMNE VOĆNE MUHE – Ceratitis capitata Wied. PRIMJENOM SIT (STERILE INSECT TECHNIQUE) TEHNIKE U DOLINI NERETVE

Nedžad Karić, Husnija Festić, Sanel Haseljić: NAJNOVIJA ISTRAŽIVANJA ZLATICE KUKURUZA  (Diabrotica virgifera virgifera Le Conte) U BOSNI I HERCEGOVINI

Franja Bača, Jovo Stojčić, Vojsilav Trkulja, Slavko Radanović, Goran Ostić: POJAVA I DINAMIKA ŠIRENJA IMAGA KUKURUZNE ZLATICE Diabrotica virgifera virgifera Le Conte U BANJALUČKOJ REGIJI 2002-2005. GODINE

Franja Bača, Dragiša Lopandić, Jon Tollefson, Nedžad Karić: HRANIDBENA ATRAKTIVNOST KUKURUZA ZA IMAGA Diabrotica virgifera virgifera LeConte ZAVISNO OD FAO GRUPE ZRENJA I VREMENA SJETVE

Sanel Haseljić, Husnija Festić, Nedžad Karić: TRIPS DUHANA (Thrips tabaci Lindeman) NA PODRUČJU SJEVERNE BOSNE

Zorica Đurić, Snježana Hrnčić, Radoslava Spasić: PRISUSTVO LUKOVOG RILAŠA (Ceuthorrhynchus suturalis F.) NA PODRUČJU LIJEVČE POLJA U 2006. GODINI

Ivan Ostojić, Aida Kohnić, Nino Rotim: MEDEĆI CVRČAK (Metcalfa pruinosa Say.), NOVI ČLAN ENTOMOFAUNE VINOVE LOZE U BOSNI I HERCEGOVINI

Tatjana Masten, Gabrijel Seljak, Mladen Šimala, Bogdan Korić: Neopulvinaria innumerabilis (R. Hemiptera: Coccoidea: Coccidae) NOVA ŠTETNA VRSTA NA VINOVOJ LOZI U HRVATSKOJ

Aida Kohnić, Ivan Ostojić, Nino Rotim: LIMUNOV CRVAC (Pseudococcus citri Risso.), SVE ZNAČAJNIJI ŠTETNIK VINOVE LOZE NA PODRUČJU HERCEGOVINE

Nedžad Karić, Husnija Festić, Sanel Haseljić: SUZBIJANJE SAVIJAČA JABUKE (Cydia pomonella L.) U USLOVIMA BOSNE I HERCEGOVINE

Sekcija III: Herbologija

Mirha Đikić, Drena Gadžo: ALELOPATSKI POTENCIJAL ŽITA

Štefan Týr, Ivica Đalović: THE INFLUENCE OF FARMING SYSTEMS ON ACTUAL WEED INFESTATION OF SPRING BARLEY

Marko Skoko: EFIKASNOST HERBICIDA U KUKURUZU U AGROEKOLOŠKIM USLOVIMA SEMBERIJE

Ivica Đalović, Vaskrsija Janjić, Štefan Týr: MOGUĆNOSTI SUZBIJANJA DIVLJEG SIRKA U KUKURUZU GAJENOM U MONOKULTURI

Adisa Bećar: SUZBIJANJE KOROVSKIH VRSTA U MERKANTILNOM KUKURUZU

Kovačević, Z., Šumatić, N., Petrović, D.: LJETNJI ASPEKT KOROVSKE FLORE AGROFITOCENOZE VINOGRADA REJONA HERCEGOVINA

Sekcija IV: Fitofarmacija, toksikologija i ekotoksikologija

Refik Numić, Amela Peljto, Fadila Numić: OZON – ZDRAVLJE BILJAKA I ULTRAVIOLETNO ZRAČENJE NA ZEMLJI

Siniša Mitrić, Vaskrsija Janjić: PREGLED PROMETA PESTICIDA U REPUBLICI SRPSKOJ U PERIODU OD 2000.-2005. GODINE

Jela Ikanović, Đorđe Glamočlija,  Sabovljević, R., Gordana Kulić: UTICAJ NEKIH FUNGICIDA NA KLIJAVOST RAZLIČITIH FRAKCIJA SEMENA KUKURUZA

Sekcija V: Nove tehnologije u zaštiti bilja

Vojislav Trkulja, Jovo Stojčić, Slavko Radanović, Bojan Rajčević: KORIŠĆENJE BIOTEHNOLOGIJE U ZAŠTITI BILJA: ZAŠTO DA, ZAŠTO NE?

Sekcija VI:  Integralna zaštita  šuma

Radovan Nevenić, Mara Tabaković – Tošić, Svetlana Bilibajkić, Tomislav Stefanović, Zoran Poduška: ISTORIJAT, METODE I REZULTATI BIOMONITORINGA U SRBIJI

Tanja Nišić, Mirza Dautbašić, Rada Maunaga, Neđo Ilić: POJAVA GUBARA (Lymantria dispar L.) U ŠUMAMA BOSNE I HERCEGOVINE U PERIODU 2003.-2005. GODINE

Dalibor Ballian: GENETIČKI INŽENJERING I POVEĆANJE OTPORNOSTI DRVEĆA PREMA INSEKTIMA

Dinka Matošević, Miljenko Županić, Milan Pernek: DIJAGNOZA I PROGNOZA ŠTETNIH BIOTIČKIH I ABIOTIČKIH ČIMBENIKA U ŠUMAMA HRVATSKE

Ahmet Lojo, Jusuf Musić: VRSTE I BROJNOST OŠTEĆENJA STABALA JELE (Abiesalba Mill.) U ŠUMAMA BUKVE I JELE SA SMRČOM

Mirza Dautbašić, Selman, E.: ZDRAVSTVENO STANJE ŠUMA NA PODRUČJU «UNSKO-SANSKOG» KANTONA U PERIODU 2004. -2006. GODINA

Sanja Novak Agbaba: GLJIVE – UZROČNICI BOLESTI ŽIRA HRASTA LUŽNJAKA

Mirza Dautbašić, Tarik Treštić: INVAZIVNE VRSTE – PRIJETNJA STABILNOSTI ŠUMSKIM EKOSISTEMIMA U BOSNI I HERCEGOVINI

Tarik Treštić, Osman Mujezinović: BIJELA IMELA (Viscum album LINNEUS) – INTENZITET ZARAŽENOSTI STABALA JELE U ŠUMAMA BOSNE I HERCEGOVINE

Nevena Hindija: PRIMJENA HERBICIDA  NA NAJZASTUPLJENIJE KOROVSKE VRSTE U RASADNICIMA ŠUMSKIH I UKRASNIH SADNICA

Saša Kunovac, Izet Hadžić, Akif Helja, Slobodan Ličanin: ŠTETE OD MEDVJEDA MRKOG (Ursus arctos L.)  NA ŠUMSKIM SASTOJINAMA U BiH

Sekcija VII: Integralna zaštita  bilja

Amela Peljto, Refik Numić, Jovo Stojičić, Vojislav Trkulja: MOGUĆNOSTI KONTROLE PATOGENA PARADAJZA U ZAŠTIĆENOM PROSTORU

Jadranka Pejičić, Elvedin Hanić: UTICAJ PRAVILNE ISHRANE I ZAŠTITE NA POVEĆANJE OTPORNOSTI BILJAKA PREMA NEKIM ZNAČAJNIJIM UZROČNICIMA BOLESTI

Milenković, S., Cerović, R., Lukić, M.: OTPORNE SORTE U ZAŠTITI BILJAKA

Meho Majdančić, Husnija Festić, Nedžad Karić, Vojislav Trkulja: REALIZACIJA PROJEKTA INTEGRALNE ZAŠTITE KUKURUZA OD Diabrotica virgifera virgifera  Le Conte, U BOSNI I HERCEGOVINI

Dejana Tešanović, Mirjana Mojević: METODE PRAĆENJA I UTVRĐIVANJA BROJNOSTI FAM. Tortricidae U VOĆARSKIM ZASADIMA

Lista postera

Slavica Stanković, Jelena Lević, Sonja Tančić, Tamara Kovačević, Aleksandra Bočarov-Stančić: UČESTALOST TOKSIKOGENIH VRSTA RODA FUSARIUM I FUZARIOTOKSINA U ZRNU PŠENICE

Dragica Ivanović, Jelena Lević, Katarina Kaurin, Jasna Vujinović: MEĐUZAVISNOST OŠTEĆENJA PERIKARPA I PRISUSTVA VRSTA RODA Fusarium NA SEMENU KUKURUZA

Josip Ćota, Refik Numić, Amela Peljto, Mirjana Brzica: OSJETLJIVOST KULTIVARA KROMPIRA NA INFEKCIJU PHYTOPHTORAINFESTANS(MONT.) DE BARYINSITU

Dusan Spasov, Dragica Spasova, Biljana Atanasova: USEFUL INSECTS AT PEPPER IN STRUMICA REGION

Dusan Spasov, Biljana Atanasova, Mite Ilievski, Milan Georgievski: THE EFFECTS OF DIFFERENT KINDS OF FERTILIZERS ON PEST INSECTS ASSOCIATED WITH INDUSTRIAL TOMATOES

Dusan Spasov, Dragica Spasova, Biljana Atanasova: HARMFUL INSECTS AT PEPPER IN STRUMICA REGION

Slađana Petronić, Vesna Milić: KOROVSKA ZAJEDNICA USJEVA KROMPIRA NA PODRUČJU PALA

Dragica Spasova, Ljupce Mihajlovski, Mite Ilievski, Biljana Atanasova: RESULTS OF WEED CONTROL IN SOYABEAN

Anita Zelenika, Ivica Bošnjak: KROMATOGRAFSKO ODREĐIVANJE I ULTRAZVUČNA EKSTRAKCIJA PESTICIDA IZ TLA

Mirsad Butković: PRIMJENA BIOPESTICIDA U SVIJETU