Osnovni ciljevi rada Društva za zaštitu bilja u BiH su:  
 • ostvarivanje zajedničkih interesa u oblasti zaštite bilja u Bosni i Hercegovini;
 • okupljanje naučnih radnika i stručnjaka koji se bave zaštitom bilja u cilju uzajamnog rada i unapređenja zaštite bilja u Bosni i Hercegovini u svim njenim segmentima;
 • podsticanje naučno-istraživačkog rada u oblasti zaštite bilja;
 • zaštita prirode i čovjekove okoline, te rad na uvođenju integralne i ekološke zaštite bilja;
 • proučavanje i čuvanje naučne, prirodne i kulturne baštine iz oblasti zaštite bilja;
 • podsticanje i posredovanje u otvaranju novih radnih mjesta iz oblasti zaštite bilja.
 • organizovanje predavanja i seminara za članove Društva i proizvođače;
 • aktivno učešće u izradi zakonske regulative iz oblasti zaštite bilja; 
 • učešće u izradi nastavnih planova i programa na svim nivoima obrazovanja stručnjaka za zaštitu bilja;
 • izdavanje naučno-stručnih časopisa, brošura i knjiga iz oblasti zaštite bilja;
 
   
   
 

Prava svih članova Društva su:

 • da prisustvuju svim sastancima i skupštinama Društva, da na njima raspravljaju, iznose prijedloge i glasaju;
 • da biraju i da budu birani u tijela Društva, druge odbore i izaslanstva;
 • da se služe svim povlasticama i pravima, što ih Društvo dobiva ili ostvaruje za svoje članove;
 • da dobijaju sve publikacije koje izdaje Društvo uz cijenu određenu za članove.

Svi članovi Društva dužni su:

 • prihvatiti Statut Društva i pridržavati se odredaba ovog Statuta i drugih opštih akata Društva;
 • čuvati i braniti ugled Društva;
 • aktivno učestvovati u izvršavanju ciljeva Društva i doprinijeti ostvarivanju njegovih djelatnosti;
 • pomagati u ostvarivanju njegovih zadataka i brinuti se za razvitak zaštite bilja u Bosni i Hercegovini;
 • redovno plaćati članarinu i čuvati imovinu Društva i savjesno ispunjavati svoje obaveze prema Društvu.

Članstvo u Društvu prestaje:

 • prestankom djelovanja Društva;
 • pisanom izjavom Upravnom odboru Društva;
 • brisanjem iz popisa članova nakon pisane opomene zbog neplaćanja članarine u trajanju od dvije godine;
 • isključenjem na prijedlog Suda časti;
 • nepoštovanjm i kršenjem odredbi Statuta;
 • smrću člana Društva.

Odluku o isključenju donosi Upravni odbor. Isključeni član ima pravo žalbe Skupštini, čija je odluka o isključenju konačna.